Ydelser

Bogføringsassistance

Dit bogholderi sættes i system og der leveres et kvalitets-arbejde. Dine omkostnings- og leverandørfakturaer bogføres. Jeg sørger for afstemning af dine bankkonti og dine leverandører m.v.

Budgetlægning

Jeg hjælper dig gerne med med at udarbejde virksomhedens budget.

Lønadministration

Virksomhedens lønninger klargøres til dit personale.  Jeg sørger for at dit personale får løn rettidigt, og sørger selvfølgelig også for lønafstemning og afstemning til e-indkomst.

Moms og afgifter

Momsregnskabet er en vigtig del af regnskabet, og kan være tidskrævende. Lad mig indberette din moms til tiden.

Outsourcing

Jeg tilbyder hele pakken. Jeg sørger for i samarbejde med dig at sammensætte en plan, der giver dig frihed til at koncentrere dig om dine spidskompetencer.

Registrering og tilladelser

Mange farer vild i junglen af registrerings formularer og tilladelser. Hvis du har brug for en alkoholbevilling, en forretningsplan eller ændringer til dit registreringsbevis, så har jeg kompetencen til at hjælpe dig.

Revision & årsopgørelse

Jeg leverer virksomhedens årsrapport og selvangivelse, og sørger for indberetning til Virk.dk og Skat. Hvis der skal en revisorerklæring til, sørger jeg for en total klargøring til revisor.